ДЕНДРИТ

(гр. dendron — дарак) — сырткы түспөлү дарак бутагына ок-, шош кристаллдык түзүлүш. Айрым минералдар, металл ж-а анын куйма-лары, жасалма кошундулар Д. крис-таллдарынан турат. Кар кристаллда-ры ж-а айнекке тоңгон муз да Д-ке окшоп кетет. Д. эритиндилердин, буунун кристаллдануу процесси өтө тез, тар ж-а илээшчек чөйрөдө өтүшүнөн пайда болот (к. Кристаллдануу). Алтын, күмүш, жез ж-а темир кычкыл-дары (лимонит) м-н марганец (пиролюзит, псиломелан) кээде Д. түрүндө тоюттандырууда агро-зоотехниялык лындагы контррев-ячыл көтөрүлүш-кездешет (к. сүрөт). эрежелерди туура колдонуу. төр, Украинадагы орто дыйкандардын

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *