ДЕМПИНГ

(англГ. dumping — арзандатуу) — өтүмсүз товарды ички рынок баасынан арзан баа м-н тышкы рынокко чыгаруу. Бул капит. мамлекеттердин тышкы рынокту өзүнө көз каранды кылуу максатындагы аракеттеринин бири. Мында товар чыгарган мамлекеттердин ички рыногунда товардын саны кескин азайгандык-тан ички рынокто товар баасы бир кыйла көтөрүлөт, эмгекчилер жакыр-ланат, капиталисттердин пайдасы артат. Товар кабыл алган мамлекеттерде ө. ж-дын өсүшү басаңдап, жумушсуздардын саны арбыйт. Ошондуктан товар алган мамлекеттер товар бажы-сын жогорулатып, соода согушун жарыялоого аргасыз болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *