ДЕМОC

(гр. demos — эл) — кеңири маанисинде байыркы Грециядагы гражд. укугу бар эркин эл. Ал эми го- . мердик ж-а архаикалык доордо — (аристократтарга карама-каршы) жөнөкөй эл массасы. Б. з. ч. 6—5-к-да кыштак эли, о. эле шаар калкынын бир бөлүгү (кол өнөрчүлөр, соодагерлер), ал эми б. з. ч. 5-к-дын аягында — 4-к-да нукура кедейлер (көбүнчө шаардык) Д. деп аталган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *