ДЕМОНСТРАЦИЯ

(лат. demonstra-tio — көрүнүү) — 1) коомчулуктун ой-пикирин массалык турдө билдирүү (жүрүш, митинг ж. б.); 2) угуучуларды кандайдыр бир кубулуш, зат м-н көрсөтүп тааныштыруу. Мис, сабакта айбандардын кебин көрсөтүү, хим. реакциялар жүргүзүү; 3) кандайдыр бир мамлекет тарабынан коркутуу аракеттери. Өтмө мааниде — кыр көрсөтүү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *