ДЕМОКРАТЧЫЛ ЖАШТАРДЫН БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК ФЕДЕРАЦИЯСЫ (ДЖБДФ)

— жаштар уюмдарынын эл аралык бирикмеси; жаштарды саясий ж-а диний көз караштарына, расалык ж-а улуттук айырмасына карабастан бириктирип турган демокр. жаштар кыймылынын эл аралык борбору. 1945-ж. 10-ноябрда негизделген (ошондон бери бул дата жаштардын Бүт-кул дүйн. күнү .катары белгиленет). ДЖБДФ 98 өлкөдөгү 200дөй жаштар уюмун бириктирет (1972-ж. февр.). Тынчтык, жаштардын укугу, интернат?, бир туугандыгы, элдердин көз карандысыздыгы үчүн, империализм-ге, колониализмге, неоколониализмге, фашизм м-н расизмге каршы күрөш жүргүзөт. Анын демилгеси м-н жумушчу жаштар проблемалары б-ча (1948, Варшава), жаштардын укугун коргоо ж-дө (1948 ж-а 1953, Вена) Эл аралык конф-ягар чакырылган. Жакынкы ж-а О. Чы^ыштагы чет элдик согуш базаларыиа каршы жаштар күрөшү б-ча эл аралык семинар (1967, Каир), Европанын коопсуздугу ж-дө-гү маселелер б-ча жолугушуу (1967, Варшава) өткөрүлгөн. 1972-ж. февралда ДЖБДФтин Бюросу амер. аскерлердин Түш. Вьетнамдан чыгып кетишин талап кылган. 1975-ж. 11-ноябрда Будапештте ДЖБДФтин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы белгиленди. ДЖБДФтин демилгеси б-ча 1976-ж. 19—24-июнда Варшавада Европа өлкөлөрүнүн жаштары м-н студенттеринин бекем тынчтык, коопсуздук, кызматташтык ж-а социалдык прогресс учун жолугушуусу өткөрүлдү. ДЖБДфулg ‘активдүү катышуусунун натыйжасында колония ж-а көз каранды өлкөлөрдүн жаштары м-н эл аралык тилектештик фонду түзүлгөн. Көп өлкөлөрдүн улан-кыздары жог. окуу жайларында ДЖБДФтин сти-пендиясы м-н окушат. ДЖБДФтин Жог. органы — Ассамблея, аткаруу органы — Аткаруу Комитети ж-а анын бюросу. ДЖБДФтин күндөлүк ишин Секретариат (Будапештте) жүргүзөт. «Молодежь Мира» аттуу ай сайын чыгуучу журналы бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *