ДЕМОКРАТИЯЛЫК ЭРКИНДИК

— граждандардын сөз, басма сөз эркиндиги, чогулуш, митинг өткөрүү, демонстрациям чыгуу, союздарга биригүү, динге ишенүү же ишенбөө эркиндиги. Д. э-ке адамдын керт башына, турак-жайына эч кимдин тийбестиги ж. б. демокр. укуктар таандык. Бурж. рев-ялардын мезгилинде бурж. идео-логдор абсолютизмге каршы күрөшүүдө Д. э-ти ар бир кишинин табигый укугу катары жарыялаган. Бирок буржуазия бийликке келгенден кийин Д. э-ти оокаттуу таптарга гана ыйгарып, эмгекчи массасын ар кандай цензура м-н чектеген. Империализм тушунда эмгекчилерге мындай чек коюу ого бетер күчөтүлүп, Д. э. жоюла баштайт. СССРде ж-а элдик демокр. өлкөлөрдө соц. коомдук түзүлүштүн орно-тулушунун натыйжасында эмгекчи эл Д. э-ке ээ болду. Д. э. СССРдин ж-а союздаш респ-калардын Конституция-ларында жарыяланып, анын ишке ашырылышы закон жүзүндө гаран-тияланды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *