ДЕМОКРАТИЯЛЫК СОЦИАЛИЗМ

азыркы кездеги реформизмдин марк-сизм-ленинизмге каршы официалдуу идеологиясы. Ал социализмди азыркы доордо таптык-пролетарчыл мүнөзүн жоготуп, таптарды «элдештирүү-дө» «жалпы демократиялык» агымга айланып кетти, марксизм-ленинизмди соң., коммунисттик курулуштун прак-тикасында, жумушчу табынын рев-ячыл күрөшүндө «социализмден кол үзгөн бир бутак» болуп калды деп эсептейт. «Д. с.» түшүнүгү ад-тта 19-к-дын аягында эле «мамлекеттик социализмдин» бир багытын атоо үчүн колдонулган. 20-к-дан баштап социал-демократиянын оңчул лидерлери аны социализмге карама-каршы түшүнүк м-н алмаштырышты. «Д. с.» өкүлдөрү капит. коомго болгон маркстик-ленин-дик көз караштарды ревизияга алышат. «Д. с.» сөз жүзүндө социализмди, иш жүзүндө капитализмди жак-тайт. 50-жылдары «Д. с-дин» өндүрүш каражаттарына коомдук менчик, жумушчу табынын ж-а анын саясий авангардынын жетекчилиги м-н жүргүзүлгөн эмгекчилердин бийлиги, маркстик-лениндик идеология жок таза соц. коом деп аталган доктринасы жарыяланды. «Д. с.» теоретиктери мамл.-монополиялык капитализмди гүлдөп, өнүгүп, стихиялык түрдө социализмге өтүп бара жаткандай көрсөтүүгө аракеттенишет. Азыркы капит. өлкөлөрдү «Д. с.» тапсыз коом катары көрсөтүп, «жалпы жыргалчылыкка» жеткирүүчү курал деп санайт. «Д. с.» программасы — капитализмди рев-ячыл жол м-н жок кылууну көздөбөй. «Д. с.» — дүйнөлүк соц. системанын, коммунисттик партиялардын душманы. Ал жумушчу табынын кы-раакылыгын мокотуп, рев-ячыл күрөштөн алагды кылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *