ДЕМОКРАТИЯЛЫК БЛОК

(Румыниядагы) — румын эмгекчилеринин массалык антифагп. уюму (1935-ж. май — 1937-жылдын күзү). Подполье-деги Румыния компартиясынын же- I текчилиги м-н иштеген. Д. б-тун программасында демокр. эркиндикти сактоо ж-а кеңейтүү, антифаш. Элдик фронтту түзүү белгиленген. 1936-жылдын башында Д. б. өз ишин массалык демокр. башка уюмдар м-н бирге жүргүзгөн. Алардан түзүлгөн Демокр. фронт шайлоолордо (1936, 1937) жеңип чыккан. Шб^жылдын башында Д. б-тун жетекчилери камакка алынып, 1937-ж. күзүндө Д. б. таркатылып, ишин Демокр. союз уланткан (1937—38).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *