ДАЛАИ-ЛАМА

[монг. далай —деңиз (даанышман) ж-а лама] — Тибеттеги 16-к-дан берки лама чиркөөсүнүн жог. дин башчысынын наамы; феод. диний башкаруучу ж-а динчилер сыйынган адам түспөлүндөгү «тирүү кудай». Ламаизмдин догмалык принциби б-ча Д.-л. өлбөйт. Анын жаны өзү өлгөндө жаңы төрөлгөн балага «көчөт».- Мына ушул догманын негизинде ал мурунку Д.-л. өлгөн учурга тушма-туш төрөлгөн тибеттин балдардан шайланган. Шайлоо атайын салт б-ча өткөрүлгөн. Д.-л. феодал-дардын, динчилердин мүдөөсүн көздөгөн. кыркы (он төртүнчү) Д.-л. Лозон-дантзен-жамцо-нгванг (1935-ж. т.) адегенде КЭРдин өкмөтү м-н кызматташып турган. 1959-ж. маочу-лардын шовинисттик саясатына каршы Тибет эли көтөрүлүш чыгарганда, акыркы Д.-л. жеңилген көтөрү-лүшчүлөрдүн бир тобу м-н Индияга чыгып кеткен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *