ДАВЛЕТОВ

(туурасы Доөлөтов) Имаммусейин Кожомбердиевич (1. 3. 1932-ж.’ т., Москва р-ну, Чоң-Арык кыш.) — сов. илимпоз, геол.-минера-логия илимд. доктору (1971). 1960-жылдан КПСС мүчөсү. Москва түстүү металлдар ж-а алтын ин-тун бүтүргөн (1954). Кыргыз ССР ИАнын Геол. ин-тунун кенже (1955) ж-а ст. (1962) илимий кызматкери, сектор башчысы (1968). Д.—65тен ашык ил. эмгектин ж-а 1 монографиянын автору. Эмгектеринде коргошун, цинк, жез, вольфрам, молибден, алтын м-н күмүштүн минералогиясын, геохимиясын, ме-таллогениясын ж-а алардын кендери-нин магма тоо тектери м-н байланышын изилдеген. Д-дун жетекчилигинде аталган металлдарга прогноздук баа берүү м-н бирге Түн. ж-а Ортоңку Тянь-Шандын металлогениялык картасы түзүлгөн.

Чыг.:  Главнейшие золоторудные формации Киргизии, в сб.: «Металлогения Тянь-Шаня», Фр., 1968; Главнейшие черты металлогении золота Тянь-Шаня, в сб.: «Закономерности размещения полезных ископаемых», т. 9, М., 1970.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *