Г

от123

Ноя 24, 2020

Г—кыргыз алфавитиндеги төртүнчү тамга. Кыргыз тилинде түпчүл («гүл»), артчыл («гана») тырыштарын билдирет. Мунун биринчиси жарылма жумшак, экинчиси жумшак жылчыкчыл үнсүздү белгилейт.

от 123