Г

Г—кыргыз алфавитиндеги төртүнчү тамга. Кыргыз тилинде түпчүл («гүл»), артчыл («гана») тырыштарын билдирет. Мунун биринчиси жарылма жумшак, экинчиси жумшак жылчыкчыл үнсүздү белгилейт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *