Г ЛУШКО’Валентин Петрович

[20. 8(2. 9). 1908-ж. т., Одесса] — энергетиканын физ.-тех. тармагындагы сов. окумуштуу, СССР ИАнын акад. (1958; 1953-ж. корр. мүчө). Эки жолу Соң. Эмг. Баатыры (1956, 1961). 1956-жыл-дан КПСС мүчөсү. 1921-ж. космонавтика маселелерине кызыга баштаган. 1923-жылдан баштап К. Э. Циолковский м-н кат алышып турган, 1924-жылдан космонавтика б-ча ил.-попу-лярдуу ж-а ил. эмгектерди жарыялаган. Ленинград у-нтин (1925—1929) бүтүргөндөн кийин Газ-динамикалык лабор-яда иштеген. Г-нун негизги эмгектери суюк отундуу ракета кыймылдаткыч түзүү ж-а өркүндөтүү б-ча теориялык ж-а эксперименттик изилдоолөрго багытталган. Ал — ата мекендик ракета куруунун негиз са-луучусу, дүйнөдөгү биринчи электро-термиялык ракета кыймылдаткычтын (1929—33) ж-а ата мекендик суюк отундуу кыймылдаткычтардын (1930— 31) конструктору. СССР Жог. Советинин (7—9-шайл.) депутаты, Лениндик (1957) ж-а СССР мамл. (1967) сыйлыктарынын лауреаты. Үч Ленин ордени, Октябрь Революциясы, Эмгек Кызыл Туу ордендери ж-а медалдар м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *