ГҮЛЧӨ ӨРӨӨНҮ

 —Алай кырка тоосунун чыгышындагы бийик тоолуу өрөөн. Талдык ашуусунан Боз-Карга кыш-на чейин 95 км аралыкка созулуп жатат. Туурасы 40 км. Аянты 2785 км2. Эң бийик жери Ак-Төр тоосу — 4533,7 м, жапыз жери Гүлчө кыш., 1561 м. Бийик тоолуу бөлүгү палеозойдун кумдук, аки таш теги, сланец, ал эми өрөөндүү ягерлери па-леогендин кум, чопо, конгломерат ж. б. чакмө тоо тектеринен турат. Г. ө. тектоникалык ж-а эрозиялык процесстердин натыйжасында пайда болгон. Негизги орографиялык элементтерине Алай кырка тоосунун тармактары ж-а ички каптал өрөөн-дөрү кирет. Климаты континенттик. Июлдун орт. темп-расы 19,2°С, ян-вардыкы —7,6°С. Ири суулары — Гулче яьа анын куймалары. Жери негизинен күрөң топурактуу. Өндүр-лөргө талаа, тоо беттерине арчалуу токой, жог. бөлүгүндө субальп я«-а альп ландшафттары мүнөздүү, карагай өтө сейрек. Өрөөндө аюу, карышкыр, түлкү, кашкулак, суур, элик, тоо эчки, аркар, улар, кекилик, булбул ж. б. учурайт. Г. ө.— малга жайлуу, туристтик жайларды, пионер лагерлерин курууга ыңгайлуу жер. Өрөөн аркылуу Ош —Хорог автомобиль жолу өтөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *