—Ош обл-ндагы дарыланууга жарамдуу жылуу суу булактары. Гүлчө кыш-нан 7 км батыш тарапта, Ош—Памир жолунун боюнда. Алай кырка тоосунун түн.-чыгыш капталындагы Жылуу-Суу өндүрүндө, деңиз деңг. 1570 м бийикте жайгашкан. Суу жерг. элге илгертен белгилүү. Ал ж-дө алгачкы маалымат Д. И. Мушкетов (1911, 1912) ж-а К. Н. Пафенгольцтун (1922) эмгектеринде жолугат. Сууну толугураак изилдөө жумуштарын 1950-ж. Кыргыз ССР геол. башкармасы (А. П. Ромах) жүргүзгөн. Суу карбон мезгилинин аки таш теги ж-а сланецтен түзүлгөн тоо тек катмар-ларынан булактар түрүндө чыгат. Булактардын дебити 7,7 л/сек. Суу өзүнүн хим. составы, физ. касиети б-ча аз минералдашкан (0,5 г/л) азоттуу, гидрокарбонат — сульфат-кальций-маг-ниилуү арашан сууларына кирет. Суунун темп-расы 29°. Түссүз, жытсыз ж-а даамсыз. Суудагы биол. активдүү компоненттер: эркин түрүндөгү СОг (60 ме/л), кремний к-тасы (28,6 мг/л) ж-а радон (0,53 аман). Г. м. с. дарылык касиети б-ча белгилүү Кулдур (Хабаров крайы) мине-ралдуу суусуна окшош. Сууну бут-кол, сөөк, нерв системалары, аш казан, тери ж-а гинекология ооруларын дарылоого колдонсо болот.

Ад.:   Катаева Н. И. [и др.], Подземные минеральные воды Киргизской ССР, Фр., 1969.

от 2020