ГҮЛСТАН ТЫНЧТЫК КЕЛИШИМИ (1813)

— Россия м-н Ирандын ортосунда түзүлгөн келишим. 1813-ж. 24-октябрда Карабахтагы Гүлстан с-нда кол коюлган. Иран бул келишим б-ча Дагстан, Грузия, Мегрелия, Име-ретия, Гурия, Аохазияиын ж-а Карабах, Ганжа, Ширван, Шекин, Баку, Дервент, Куба, Талыш хандыктары-. пын Россиянын карамагына өтүүсүнө макул болгон. Россия Каспийде аскер-деңиз флотун түзүүгө укук алып, эки өлкөнүн соодагерлеринин эркин соода жасашына мүмкүнчүлүк берилген. Россияга кошулуунун жерг. эл үчүн прогрессчил чоң мааниси болгон.

Ад.:   Фадеев А. В., Россия и Кавказ первой трети ХIX в., М., I960.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *