ГҮЛКАЙЫР

от2020

Ноя 29, 2020

 (Alcea) — гулкайырлар тукумундагы уруу. Эки жө көп жылдык чөп. Жалбырактары жөнөкөй, сабакта кезектешип жайгашкан. Гүлдөрү ири, беш мүчөлүү же тармал, түсү ак, кочкул же мала кызыл, бирден же эки-үчтөн жалбырак колтугуна орношкон. Жер жүзүндө 60 түрү бар, анын 34ү СССРде (Кырг-нда 4 түрү) өсөт. Кооздук үчүн көбүнчө мала кызыл Г. өстүрүлөт. Кургатылган гүлү медицинада ичеги-карын дарттарын дарылоодо колдонулат. Сабагынан алынган була ө. ж-да пайдаланылат.

от 2020