ГҮЛКАЙЫР ЛАР

(Malvaceae) — өсүмдүктөрдүн эки үлүштүүлөр классын-дагы тукуму. Алар чөп, бадал, кээси майда дарак сымал болот. Жөнөкөй жалбырагы сабакта кезектешип жайгашкан, жан жалбыракчалуу. Гүлдөрү ири, туура түзүлүштүү, эки жыныстуу, жеке же топ гүлдүү. Гүл коргону беш мүчөлүү. Мөмөсү—кутуча, ал майда жаңгакча бир нече мөмөгө бөлүнөт. Г. тукумунун 90го жакын уруусунун 1600 түрү тропикте ж-а субтропикте таралган. СССРде Г-дын И уруусунун 75ке жакын түрү өсөт. Анын Кырг-нда 7 урууга кирген 26 түрү бар. Г-дын айрымдарынан була, дары-дармек алынат, кээ бир түрлөрү кооздук үчүн гүлзарлар-да өстүрүлөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *