ГҮЛЗАР

от2020

Ноя 29, 2020

— гүл, шибер аянтчасы. Бак, парк, жол жээгин, имараттын алды жагын көркөмдөө үчүн гүл, шибер өстүрүлөт. Мында өсүмдүктүн биол. өзгөчөлүгү, кооздугу эске алынат. Г-дагы топуракты жумшартып, отоо чөптөн арылтып, убагында сугарып, кошумча азыктандырса, гүл жакшы өсөт.

от 2020