ГҮЛДӨӨ

— кең мааниде: өсүмдүктогү айрым гүлдөрдүн ачылышынан эң акырында ачылган гүлдөрдүн солу-шуна чейинки мезгил; тар мааниде: богоктун (гүл бүчүрүнүн) ачылышынан гүл коргон (же таажыча) м-н аталыктардын солуп, кургашына чейинки мезгил. Бир жылдык өсүмдүк уруктан өсүп чыгып, ошол эле жылы, ал эми эки жылдык өсүмдүк экинчи, көп жылдык өсүмдүк экин-чи-үчүнчү же андан кийинки жылдарда (мис, кайың 20—30, эмен 40— 50) гүлдөй баштайт. Айрым пальма-лар, агава сыяктуу кай бир өсүмдүк бир гана жолу гүлдөйт да, куурап калат (к. Монокарптык өсумдуктөр). Кээ бир тропик өсүмдүктөрү (какао, кофе, кокос пальмасы) дайыма гүлдөй берет. Алардын шагында бир эле мезгилде гүл да, мөмө да болот. Бир катар өсүмдүктөрдүн гүлдөрү Г. бүт-көнгө чейин ачылган бойдон, айрым өсүмдүктөрдүн гүлү ачылып-жабы-лып турат. Мис, тамеки, чырмоок гүлдөрү түнкүсүн ачылып, күндүз жабылып калат. Г-нүн узактыгы түрдүүчө: амазон чөмүч башынын Г-сү 20—30 минутага созулса, тропик ор-хидейлери 70—80 күн гүлдөйт; пахтанын кээ бир гүлдөрү эртең м-н ачылып, кечке жакын солуй баштайт; жүзүм 7—11, алма, алмурут 8—14 күн гүлдөйт. Чаңдатуу жүргөндөн кийин гүл коргон, аталыктар, энеликтин чаңча түтүкчөсүнөн чаң алгычы солуп, куурай баштайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *