(Anthophyta) — жыныстык көбөйүү органы гүл болгон татаал түзүлүштүү өсүмдүктөрдүн чоң тобу, к. Жабык уруктуу өсумдуктөр.

от 2020