ГЯУР-КАЛА

Гяуркала —1) байыркы Мерва ш-нын урандысы (Аянты 3,5 км2 дей). Туркм-ндын Бай-рам-Али ш-на жакын жерде. Г. К-нын тун. жагында б. з. ч. 6—4-к-да курулган мунаралуу Эрк-Кала чеби бар. Анын айланасы дубал м-н курчалган. Казгаида металл иштеткен кол өнөрчүлөр үйү, 3-к-дагы тегирменчи-лер кварталы, будда статуясы сымал сынган соку, адамдар м-н айбанат-тардын чопо сөлөкөтү, 8—9-к-дагы мечиттердин калдыгы табылган. Мер-ванын борбору 8—9-к-да Султан-Кала ш-на кочүрүлгөн.

2) Г.-К.—Хорезм чеби (200×450м дей). 1-к-да Аму-Дарыянын оң жак жээгинде (Кара Калпак АССРинин Бируни р-нунда). Хорезмдин түн. чек арасын коргоо үчүн курулган. Мунаралары, мылтык атуучу эки катар жайы бар дубал м-н курчалган. Г.-К.— Хорезм чеби (450X125 м), б. з. ч. 1-к. м-н б. з. 1-к-нда байыркы Черменьяб каналынын төмөн жагында (Түрк-мөн ССРи, Ташауз р-ну) жайгашкан.

Ад.:  Пиотровский Б. В., Разведочные работы на Гяур-Кала в старом Мер-ве, в кн.: Материалы Южно-Туркменской археологической комплексной экспедиции, в. 1, Ашхабад, 1949; Рапопорт К). А., Т рудновская С. А., Городище Гяур-Кала, в кн.: Тр. Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, т. 2, М., 1958.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *