ГЭСЭРИАДА

от2020

Ноя 29, 2020

(толук аты — «Дүйнөдөгү он өлкөнү бийлеген Гэсэр хан яшнүндө баян») — Борб. ж-а Чыгыш Азияда оозеки ж-а жазуу түрүндө кенен таралган Гэсэр хан ж-дөгү эпостун цикл. «Г-нын» бир нече варианты бар (тибеттиктер ж-а монголдордо проза, буряттарда ыр түрүндө). Анын негизги мазмунун Түн.-Чыгыш Тибеттеги Амдо өлкөсүнүн эр жүрөк, билимдүү башкаруучусу Гэсэрдин бактысыздыкка я«-а социалдык адилетсиздикке каршы күрөшү түзөт. Эпостун баш каарманы Гэсэр бардык вариантында чыныгы элдик баатыр катары көрсөтүлөт. Тибеттиктер м-н монголдор Гэсэр ханды өздөрүн коргоо үчүн асмандан түшкөн баатыр деп эсептешкен. «Г.» тараган жердеги эл будда динине каршы күрөштүн белгиси катары Гэсэрдин керт башына сыйынган. Текст.: Гэсэр. Бурятский героический эпос, пер. с бурят. С. Липкина [Сводный текст Намжила Балдано, М., 1968].

от 2020