(20. 2. 1909— 13. 1. 1962) — Индиянын ж-а эл аралык жумушчу кыймылынын ишмери. Врачтын үй-бүлөсүнөн. Аллахабад ун-тин бүткөн. Студент кезинде эле унуттук-бошт. кыймылга катышат. 1928-ж. Индиянын респ-калык Соц. ассоциациясына кирет. 1931-ж. Канпур ш-ндагы профсоюздардын жетекчилеринин бири, Кошмо провинция-лар жумушчу-дыйкан партиясы уюмунун секретары, кийин Бүткүл индиялык жумушчу-дыйкан партиясынын Аткомунун мүчөсү, ошол партиянын «Кранти кари» («Революционер») газетасынын редактору. Г.— Индия коммунисттик партиясын (ИКП) тү-зүүчүлөрдөн. 1933-жылдан ИКП БКнын мүчөсү, 1936-жылдан анын Саясий бюросунун (1958-жылдан Борб. аткаруу комитет) мүчөсү, 1951-жыл- дан ИКП БКнын (1958-жылдан — Улуттук совет) Ген. секретары. Г. рев-ялык ишмердиги үчүн бир нече жолу камалган. Г.— ИКП кыймылынын проблемасы б-ча бир катар эмгектердин автору.

от 2020