(1862— 1936) — белгилүү орус капиталист, Россиядагы бурж.-помещикчил октяб-ристтер партиясын негиздеп, ага жетекчи болгон. З-Мамл. думанын (1910—11), Борб. аскер-ө. ж. комитетинин пред-ли ж-а Мамл. советтин мүчөсү (1915—17). Убактылуу өкмөттүн (1-составы) аскер ж-а деңиз иштери б-ча министри [1917-ж. 2(15)-март — 2(15)-май]. Корнилов козго-лоцун уюштургандардан. 1918-ж. эмиграцияга кеткен.

от 2020