(2. 1. 1912-ж. т., Багерия, Сицилия) — италиялык сүрөтчү, коомдук ишмер, тынчтык үчүн активдүү күрөшүүчү. Азыркы Италия иск-восунда социалдык-реалист-тик багыттын башчысы. 1940-жылдан компартиянын, 1956-жылдан ИКП БКнын мүчөсү. 1963-жылдан «Италия—СССР» коомунун Президенттик советине мүчө. «Элдер ортосунда тынчтыкты чыңдагандыгы үчүн» Эл аралык Лениндик сыйлык б-ча комитетинин мүчөсү, ошол эле сыйлыктын лауреаты (1973). Рим сүрөт академиясынын анык мүчөсү (1960). СССР сүрөт академиясынын ардактуу мүчөсү (1962). Рим сүрөт академиясында окуган. 1944—45-ж. тарткан «Кудай биз менен!» аттуу антифа^п. сүрөттөрү үчүн Тынчтыктын Алтын медалы м-н сыйланган (1950). Чыг-лыгы 40-жылдардын аягында кескин өөрчүй баштайт. 19—20-к-да-гы европ. айрым көркөм агымдардын салттарын өздөштүрүп, азыркы учурдун маанилүү коомдук маселелерин козгогон реалисттик иск-во жаратууга умтулат. 50—60-жылдарда капит. Италиядагы турмуштун көп түрдүүлүгүн,’ трагедиялуулугун, каршылык-тарын, жөнөкөй адамдардын жакырчылыкта, эзилгенин, жакшы жашоо үчүн күрөшкөнүн чагылдырган сүрөттөр тарткан. Буга «Пляж» (1955), «Спагетти жеген адам» (1956), «Талкуу» (1959), «Топ адам» (I960) ж. б. сүрөттөрү мисал. Г.— пейзаждык сүрөттөрдүн да устаты.

Ад.:   Ренато Гуттузо. Каталог, М., 1961; Барская А. Г., Русаков Ю. А., Ренато Гуттузо, Л.— М., 1965.

от 2020