ГУТТАПЕРЧА

от2020

Ноя 29, 2020

(малайялыкча getah— чайыр, pertia — жыгач) — табигый ка-учуктун изомери. Гутталуу өсүмдүктөрдөн алынат. Тех. Г.— бөлмөдөгү темп-рада катуу, ак же сары күрөң түстөгү зат. Анын составына жог. молекулалуу углеводород — гутта (СгНзК, белок заттары, чайырлар, ным ж. б. кирет. Гуттанын орточо мол. салм. 50000 ге жакын. Г. туз, фтордуу суутек ж. б. кислоталардын таасирине туруктуу, ысытканда жумшарып, ийилгич абалга келет, аро-маттуу ж-а хлордуу углеводороддор-до эрийт, суу ж-а электр өткөрбөйт. Г. химия ж-а бут кийим ө. ж-нда колдонулат.

от 2020