(8. 4. 1859-26. 4. 1938)—немец идеалист философу, феноменология концепциясын негиздөөчү. Г-дин пикири б-ча, философия ойлоонун (феномен) гана иши. анын бытие м-н да, чыныгы эс-акыл м-н да байланышы жок, ал өзүнчө эле абс. нерсе. Чындык ж-дөгү маселени Г. субъективдүү идеалисттик позицияда талкуулайт. Чындыктын критерийи деп ар бир адамдын жеке башынан өткөргөн-дөрүн эсептеген. Г. логикалык закондордун табият-ка чейинки пайда болушу ж-дөгү Тарыхый процесстерди түшүндүрүүдө теологизмди пайдаланган. Г. феноменологиясы Н. Тартмай, М. Хайдеггер, М. Шелер ж. б-лар-га чоң таасир тийгизген.

от 2020