ГУСЛИ

  — орус элинин муз. чертмө аспабы. Г. канат ж-а туулга сымал Формада жасалат. Биринчисине 5төн 14кө чейин, экинчисине Юдон 30га чейин кыл тагышат. Экөө тең диато-никалык гамма добушунда күүлөнүп, эки колдун манжалары м-н терилип чертилет. Г. м-н ыр, бий коштолуп, күүлөр аткарылат. Ар кайсы элдерде Г. ар түрдүүчө аталат: мис, эстон-дордо — каннель, латыштарда — кок-ле, литвальтктарда — канклес. Азыркы убакта Г-нин тех. жактан өркүндөтүлгөн түрлөрү орус эл аспаптар оркестрииде колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *