ГУСЕВ Сергей Иванович

[өз аты-жөнү — Драбкин Яков Давидович, 1(13). 1. 1874, Сапожок пос, азыркы Рязань обл —10. 6. 1933, Москва] — сов. мамлекеттик ж-а парт, ишмер. 1896-жылдан Компартиянын MV4ocy. Мугалимдин үй-бүлөсүнөн. 1896-ж. Петербург техңол. ин-туна кирип, рев-ячыл ишке катыша баштайт. 1899-ж. РСТГРП Дон комитетинин mv-чөсу. РСДРПнин 2-съездинин (1903) делегаты, 22 болыпевиктин Женева-даты кеңешмесинин (1904—ж. авг.) катышуучусу, Көпчулуктөр комитетинин бюросунун мүчөсү ж-а секретары. 1904—05-ж. партиянын Петербург, Одесса комитеттеринин секретары, 1906-жылдан РПТТРП Москва комитетине мүчө. РСДРПнин 4-Би-риктирүүчү съездинин (1906) делегаты. Бир нече жолу камакка алынган. Петроградда Окт. куралдуу көторулү-шунө ж-а 1918—20-жылдагы Гнажд. согушка активдүү катышкап. 1917-ж. октябрда Петроград рев-ячыл аскер советинин секретары. 1918—20-ж. 5-ж-а 2-ярмиянын. Чыгыш, Түш.-Чыгыта ж-а Түш. фронттор^тгун Рев-ячыл аскер советтеринин, Респ-каньтн Рев-ячыл аскер советинин мүчөсү. 1921-жылдан Кызыл Армиянын саясий башкармасынын начальниги. 1922-ж. РКП (б) БКнын Түркстан бюросунун ире д-ли, 1923—28-ж. РКП (б) Борб. Контроль Комиссиясынын секретары, ВКП (б) БКнын басма сөз бөлүмүнүн башчысы, Коминтерндин Аткомунун мүчөлүгүнө кандидат (1928), Коминтерндин Аткомунун Президиумунун мүчөсү (1929—33). Партиянын 9—11-съезддеринде БКнын мүчөлүгүнө кандидат, 12—16-съезддеринде—Борб. Контроль Комиссиясынын мүчөсү. Эки орден м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *