ГУР-ЭМЙР

от2020

Ноя 29, 2020

(Эмир көрү) — 15-к-дыи башында Самарканда курулган күмбөз, феод. доордогу О. Азия арх-ра-сынын эң сонун эстеликтеринен. Тимурдун буйругу б-ча 1404—05-ж. Му-хаммед-Султандын арх-ралык комп-лексине кошулуп салынган. Г.-Э-дин арх-ралык формалары бири бирине шайкеш, санжыргалуу, салабаттуу ж-а кооз. Г.-Э. Улугбектин тушунда (1420-ж.) кеңейтилген; 1967-ж. кайра оңдолуп баштапкы калыбына келтирилген. Мында Тимур, Улугбек ж-а алардын неберелери коюлган.

Ад.:   Пугаченкова Г. А., Р е м-п е л ь Л. И., Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана, Таш., 1958, стр. 119—22.

от 2020