ГУРИИ КНЯЗДЫГЫ

— Батыш Гру-зиядагы (Гурийдеги) феодализмдин бытырандылык мезгилиндеги княз-дык; ал 14-к-да пайда болгон; 16-к-да саясий жактан көз карандысыздыкка жетишкен. Г. к-нын бийлигине Ажа-рия да кирген. Грузин феодалдары-нын дайыма ич ара тартышы ж-а Турция м-н болгон оор күрөш Г. к-нын кулашына алып келген. Г. к. автономия болуп Россияга 1811-ж. кошулган. 1828-ж. Г. к-нын автоно-миясы жоюлган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *