ГУРАМИШВЙЛИ

Давид [1705-21. 7 (1. 8). 1792] — грузин поэзиясынын клаесиктеринин бири, «Давитиани» (1787) аттуу атактуу автобиогр. ырлар жыйнагынын автору. Г-нин чыг-лыгы орус мад-тынын таасиринде калыптанган. Ал «Грузия кайгысы» поэмасында 18-к-дын 1-жарымындагы грузин элинин тарыхындагы трагедияны көрсөткөн. «Бадачы Кацвия» поэмасы тематикасынын жаңылыш, юмордук сезиминин күчтүүлүгү, баяндоонун жандуулугу м-н айырмаланат. Г-нин чебер жазылган лирикалык ырлары грузин элине кеңири тараган. 1949-ж. акындын Миргород-догу (Украина) мүрзөсүнө эстелик тургузулган.

Чыг.:  Давитиани. Стихотворения и поэмы, пер. о груз. Н. Заболоцкого, Тб., 1&54.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *