ГУПТАЛАР

— 4—6-к-да Түн. Индияны башкарган династия. Магадха-лык майда княздардан чыккан. Г. мамлекети 320—340-ж. ченде түзүлө баштап, 380—414-ж. ченде Түн. Индияны бийлеген. Г. жеринин түн.-ба-тыш бөлүгү 6-к-да эфталиттердин бийлигинде болуп, андан 528-ж. ченде кутулат. Эфталпттерге каршы согуштан (калыбы, ички кризистен да) алсыраган Г. мамлекети 6-к-да кулаган. Г-дын тушунда экономика, иск-во, ад-т кыйла гүлдөгөн.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *