ГУМЙН КИСЛОТАЛАРЫ

— жог. мо-лекулалуу орг. бирикмелер. Г. к. чым көңдө, күрөң көмүрдө, кара топурактуу жерде көп жолугат. Жаратылышта өсүмдүк ж. б. орг. заттардын кал-лыктарынын чиришинен ж-а орг. заттарга кычкылтектин тийгизген таасиринен пайда болот. Алардын түзүлүшү (формуласы) толук аныктала элек. Молекулаларынын составына карбоксиль, карбониль, гидроксиль ж-а метоксиль топтору кирет. Ал ион алмашуу реакциясына оңой кирип, туздарды пайда кылат. Г. к.— мине-ралдарды, тоо кендерди ажыроого дуушар кылуучу күчтүү геохим. агент. О. эле топурактын түшүмдүүлүгүн камсыз кылуучу орг. заттын негизин түзөт. Коргошун аккумуля-торун жасоодо колдонулат ж-а өсүмдүктөрдүн өсүшүн жөнгө салгыч гу-шгн жер семирткичтердин негизги хомпоненти катары пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *