ГУМИДДИК КЛИМАТ

(лат. tmmidus нымдуу) — жаан-чачындын өлчөмү I буулануудан көп болгон аймактардын өтө нымдуу климаты. Мында жаан-чачын сууларын буүлантуу учун күн нуру жетишпейт. Г. к-тын 2 түрү бар: п о л я р д ы к — кыртышта көп жылдык тоңдүп болушунан суу жерге сиңбейт; фреаттык — жаан-чачын жарым-жартылай сиңип, жер астындагы сууга өтөт. «Г. к.»] термгтиң 1-жояу немең идщщозу А. Пенк геоморфол. климаттык клас-спфикациясын иштеп чыгууда сунуш кылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *