[9(21). 9. 1871. Поздняков с. азыркы Горький обл., Навапганск р-иу — 21. 4. 1939, Москва]—сов. геолог, сов. нефть

лар жыйнагы 1912-ж. жарыяланган. 1921-ж. биринчи абхаз театр труппа-сын уюштуруп, ага жетекчилик кылат. Туңгуч абхаз газетасынын («Абхазия») редактору. Г-нын чыг-лыгы совет мезгилинде өөрчудү. Көпчүлүк ырлары Компартияга, Ленинге арналган. «Камачич» (1940) романында падышалык учурундагы абхаздар-дын оор турмушун, аялдардын кайгылуу тагдырын көрсөтөт. Г.— абхаз этнографиясы, тарыхы, тили б-ча эмгектердин ж-а хрестоматия, окуу китептердин автору. СССР Жог. Советине (4—5-шайл.) депутат. Ленин ордени м-н сыйланган.

Чыг.:  Избр. произв., М., 1974.

Ад.:   Бгажба Х., Зелинский К., Дмитрий Гулиа. Критико-биографический очрпк. Сухуми, 1965.

от 2020