ГУБКАЛАР

былпылдактар (Ро-rifera) — омурткасыз жаныбарлардын тиби. Төрт түркүмүн камтыган жалгыз (Spongia) классы бар. Г-дын денеси органдарга, ткандарга даана бөлүнбөйт: көп клеткалуу жандыктардын жөнөкөйү. Алар таманы м-н субстратна жабышып жашап, бош жагында оозу болот. Денеси 2 катмар клет-кадан турат. Сырткы катмарындагы клеткалар жалпак, ичкиси өзгөчө клетка — хоанопиттерден түзүлөт. Көпчүлүгүнүн кремнезем же көмүр кычкыл туздарынан түзүлгөн скелета болот. Алардын 5000ге жакын түрү белгилүү. Деңиз жээгинен баттап 8000— 8500 м тереңдикте суу ту6ундө колония куруп жашайт. СССРдин Түн. ж-а Ы. Чыгыш лениздеринде ЗООдөя ашуун. Кара деңизде 30га жакыя. Каспий децизинде 1 түрү бар. Байкал Г-ынын ж-а бадяганын бир нече туру тиричилигин тузсуз сууда өткө-зөт. Г. жөнөкөйлөр. балырлар ж. б. м-н азыктанат. Көбү гермафродиттер. жыньтссыз жол м-н көбөйөт. Кээ бир Г. мед., тех. максат үчүн мааниси бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *