[19. 3(1.4). 1902—1R. 6. 19711—сов. тарыхчы, СССР . ИАнын акад. (1966; копр, мүчөсу, 1953). 1952-жылдан КПСС мүчөсү. Москва чыгыш таануу тга-тун бүтургөн (1925). Негизинен Индонезия, Филиппин, Вьетнам тарыхы б-ча адис. Колония өлкөлөрдөгу улуттук-бошт. кыймылынын ж-а эл аралык мамилелердин тарыхы ж-лө-гү эмгектердин автору. СССР ИАнын Тарых (1938—45,’ 1957—68-ж.), 1968-жылдан Жалпы тарых, Чыгыш таануу (1950—56; 1954—56-ж. директор) ин-ттарында иштеген. 1957-жыл-лан Сов. Союзунун тарыхчыларынын Улуттук комитетинин пред-ли, 1958-жылдан Сов. тарых энциклопедиясынын баш редакциясынын мүчөсү. 1965-жылдан Тарых илимдеринин эл аралык комитетинин вице-президенти, 1970-жылдан президенти. Эки орден ж-а медалдар м-н сыйланган.

от 2020