ГУАШЬ

Гиталянча guazzo — суу бо-ёк) — майда талкаланган пигменттерден ж-а ак боёктордун аралашмасынан турган боек, о. эле бул боек м-н тартылган сүрөт (чыгарма). Технол. жагынан Г. акварель боёкто-рунун жумшак сортторуна жакын, бирок андан боекко белилалардын ко-шулгандыгы ж-а жугумдуулүгу м-н кескин айырмаланат. Г-тын бир туру өзүнүн составы б-ча темперанын өзгөчөлүгүнө жакын келет. Г.— живо-пистин гуашь боёктору м-н тартылуучу техникасы. Көпчүлүк учурда Г. боегу сууга эритилип. сүрөт кагаз бетине тартылат. Кургаган Г. темпе-рага салыштырганда ачык түстө болот.

Ад.:   Киплик Д. И., Техника живописи, 6 изд., М-—П., 1950.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *