— «Улуу согушта» (1409—11) поляк-литва-орус аскерлери Тевтон ордени-нин аскерлерин кыйраткан чечүүчү салгылаш. Польша королу Владислав П Ягелло командалык кылган аскерлер улуу магистр Ульрих Фон Юнгинген башкарган тевтон аскерлерин Гркшвальд р-нунда талкалаган. Бул катуу сокку тевтон ас-керлеринин чыгышка агрессиясын токтоткон. 1960-ж. Г. с. өткөн жерге Польша өкмөтү эстелик тургузган. ГТО (Готов к труду и обороне), к. СССРди коргоого окана эмгекке даяр.

от 2020