ГРУНТ

(нем. Grund — негиз, кыртыш) — инж.-курулуш иштерине объект болгон ар кандай тоо тектер-дин жалпы аты. Г-тун эки түрү бар: 1) таш Г.— туташ массив болуп жаткан интрузия, эффизив, метаморфизм ж-а чөкмө тоо тектер; 2) борпоң Г.— антропоген мезгилинде пайда болгон чөкмө тоо тектер (шагыл, кум, чопо ж. б.). СССРде, анын ичинде Кырг-нда негизинен борпоң Г. кеңири тараган. Г. ар кандай имараттар тургузуу үчүн негиз (таяныч) болот ж-а инженердик курулуштарды тургузууга материал катары пайдаланылат. Г-ту инженердик геоло-гиянын бир тармагы — грунт таануу илими изилдейт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *