ГРУНТ ТААНУУ

инженер дик гео-логиянын грунт үстүндө курулуш иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо үчүн кыртышты изилдөөчү бөлүгү. Ал грунтту түзгөн тоо тектердин составын, физ.-тех. касиеттерин ж-а алардын ар кандай факторлордун таасиринен өзгөрүүлөргө учурашын изилдейт. Г. т. 20-жылдарда СССРде жол ж-а гидротех. курулуш маселелерин чечүүдөн келип чыккан. Бул илимди өнүктүрүүдө П. А. Земятченский, М. М. Филатов, В. В. Охотин, Ф. П. Саваренский, В. А. Приклонский, Н. Я. Денисов, Б. М. Гуменский ж. б. сов. илимпоздордун эмгектери зор. Кырг-нда Г. т. б-ча изилдөө иштерин Кыргыз ССР ИАнын Геол. ин-тунун гидрогёол. ж-а инженердик геология сектору м-н Фрунзедеги долборлоо ин-ттары жүргүзөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *