Гржимайло Григорий Ефимович [5(17). 2. 1860, Петербург —3. 3. 1936, Ленинград] — сов. географ, Орто ж-а Борб. Азияны изилдөөчү, РСФСРдин илимге эмг. сиң. ишмери г1928). Петербург ун-тиндеги физика-матем. ф-тетинин табият таануу бө-хүмүн бүткөн (1884). 1884—87-ж. Алай, Памир, Тянь-Шань, Түш.-Ба-япп Таж-н ж-а Батыш Кашкарга :аякат жасап, «Памир менен чектеш өлкөлөрдүн очерки» (1886), «Памир ■жана анын яепидоптерологиялык жаныбарлары» (1890) ж. б. эмгектерин 1889—90-ж. Борб. Азиялык ззспедициядан кийин «Батыш Кытайга саякат» (1896—1907) деген үч томдуу эмгегин түздү. Бэйшань тоо-тэрун ж-а Турпан чуңкурдугунун тереңдигин (—130 м, азыркы маалыматтар б-ча — 154 м) аныктаган. 1903— 14-ж. Батыш-Монголия, Тува (мурун-зпг Урянхай крайы), Ы. Чыгыш, Ко-шет-Даг ж. б. жерлерди кыдырып чыгып. «Амур областы» (1894), «Батыш Монголия жана Урянхай крайы» (1— З т., 1914—30) ж. б. көп эмгектерди жарыялаган. Монголия сыяктуу Борб, Азиядагы өлкөлөрдүн табиятын, саясий ж-а тарыхый географиясын, эт-нографиясын мүнөздөгөн, кыргыз элинин байыркы ж-а о. кылымдагы тарыхын изилдеген. Сихотэ-Алиндеги ашуу, Памир ж-а Богдо-Ула тоолорундагы мөңгүлөр Г. ысмы м-н аталган.

Ад.:   Г р у м м-Гр ж и м а й я о А. Г., Дела и дни Г. Е. Грумм-Гржимайло (путешественника и географа), 1860—1936, М., 1947 (имеется библ.).

от 2020