— Памирдеги мөңгү. Рев-я чокусунун (6974 м) этегинен башталат. Аянты 160 км2, уз. 36,7 км, туурасы 500 м ден 3 км ге чейин. Этеги 3620 м бийиктикке чейин келет. Кар сызыгы 4800 м ден өтөт. Мөңгүдөй Бартанг д-нын куймасы Танымас суусу башталат. 1887-ж. Г. Е. ж-а М. Е. Грумм-Гржимайлолор картага түшүрүшкөн.

от 2020