ГРУЗИН ТИЛИ

 грузиндердин тили. Г. т. ибер-кавказ тилдеринин картвел тобуна кирет. Кавказ тилдеринин ичинен эң байыркы жазмасы бар тил. Г. т-нде 3,25 млн адам (1970) сүйлөйт. Картли, кахети, пшав, хевсур, түштүк ж. б. диалектилери бөлүнөт. Адабий тили картли м-н кахети диалектилеринин негизинде өнүккөн. Тарыхый жагынан грузин адабий тили байыркы грузин (12-к-га чейин), жаңы грузин (12-к-дан баштап) тили болуп экиге бөлүнөт. Б. з. 5-к-нан берки жазма эстеликтери сакталган. Үнсүз тыбыш көп, үндүүлөр аз. Префикстер м-н суффикстер катар колдонулат. Граммат. роддор жок. Баяндоочу көбүнчө сүйлөмдүн аягында келет.

Ад.>. М а р р Н. Я., Грамматика древне-лятературного грузинского языка [М.]—Л., 1925; Ч ик о б ава А. С, Грузинский язык, в сб.: Языки народов СССР, т. 4, М- 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *