ГРУЗИН КОЮ

от2020

Ноя 29, 2020

—чала уяң жүндүү, тегерек куйруктуу, жүн, эт кою. 1931-49-ж. ГССРдин «Удабно» с-зун-да СССР мамл. сыйлыгынын лауреаты А. Г. Натрошвилинин жетекчилиги м-н чыгарылган. Кылчык жүндүү тушин породасынын соолугу уяң жүндүү рамбулье ж-а прекос крчко-руна куудурулуп, кийинчерээк тегерек куйруктуу, бир кылка чала уяң жүндүү кой алынган. Г. к. тушин породасына түспөлдөш, бирок андан ирдүүрөөк. Кочкорунун тирүүлөй салм. 70—90 кг, чоцу 125 кг; соолугу 45—50 кг, айрымы 90 кг. Сойгондо 50% эт чыгат. Жүнү ак, бир кылка, 50—56-сапаттуу, уз. 10—12 см. Коч-корунан 4,5—5 кг, соолугунан 3,2— 3,5 кг жүн кыркылат. Оторлотууга мыкты көнүккөн. Бул порода Гру-зияда күтүлөт.

от 2020