ГРУЗИНДЕР

(өздөрүн картвели дешет) — улут, ГССРдин негизги калкы (1970-ж. эл каттоо б-ча 66,8%). Грузин тилинде сүйлөшөт. СССРдеги Г-дин саны 3,6 млн (1975). Г. Турция ж-а Иранда да жашайт. Динге пшенгендери православныйлар (христиан динин 4-к-дын 1-жарымында кабыл алган), лаз ж-а ажарлардын ичинде мусулмандары да бар. Грузин калкы карттар, мегрелчандар, свандар деген этностук топтордун негизинде калыптанган. Б. з. ч. 1-миң жылдыктын 1-кылымында бирдиктүү Г. эли түзүлө баштайт. Б. з. ч. 6-к-да Колхида, Иберия мамлекеттеринин түзүлүшү Г-дин биригүүсүнө көмөкчү болгон. 4—6-к-да Грузияда феод. мамлекеттер пайда болуп, алар 11— ‘3-к-да борборлошкон монархияга биригишкен. Г-дин калыптанышы 6— 10-к-да аяктайт. Бул мезгилде жалпы Г. тили ж-а мад-ты өнүгүп, элдик тилге ж-а мад-тка айланган. 1801—1810-ж. Грузиянын Россияга кошулушу анда капит. мамилелердин өнүгүшүн ылдамдатып, Г-дин улут болуп калыптанышына өбөлгө болгон. Грузияда Совет бийлиги орно-гондон кийин (1921-ж. февр.) социализмди куруунун жылдарында соң. гоүзин улуту түзүлдү (к. Грузин ССРи).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *