ГРОТЕСК

(итал. grottesco — укмуштуу, grotta — үцкүр) — 1) өсүмдүк, айбан, адам ж. б-лардын сөлөкөттө-рүн укмуштанткан фантастикалык формада айкалыштырып тарткан кеште, оймо-чийме; 2) ад-тта ж-а иск-водо сатиралык ыкма м-н адамды же адам турмушунун кээ бир көрүнүш-төрүн карикатуралан, апыртып тип-тештирүүнүн көркөм ыкмасы. Г. көбүнчө сатиралык чыг-ларга мүнөздүү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *