ГРОМОВ Михаил Михайлович

[12 (24). 2. 1899-ж. т., Тверь, азыркы Калинин] — авиациянын генерал-пол-ковниги (1944), Сов. Союз. Баатыры (28. 9. 1934), СССРдин эмг. сиң. уч-кучу, проф. (1937). 1941-жылдан КПСС мүчөсү. Врачтын үй-бүлөсүнөн. Жогорку тех. окуу жайынын Жуковский атн. теориялык курсун бүткөн (1917). 1918-жылдан Сов. Армияда, учкучтар мектебин бүтүп (1918), Чыгыш фронтунда Гражд. согушка катышкан. 1934-ж. алыс аралыкка (12 миң км ден ашуун) учуу б-ча дүйп. рекорд белгилегени үчүн Сов. Союз. Баатыры наамын алган. 1941-жылдын декабрыиан Улуу Ата Мек. согушта авиадивизиялардын командири. СССР Жог. Советинин (1—2-шайл.) депутаты. Үч Ленин ордени, 4 Кызыл Туу, Суворов, Ата Мекендик Согуш, 3 Кызыл Жылдыз ордендери ж-а медалдар м-н сыйланган. Г.— Эл аралык авиация федерациясынын сыйлыгы— де Лаво медалын биринчи алган (1937) сов. учкуч.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *