ГРОМАДАЛАР

 (украинче громада — жамаат) — украиналык либерал-бур-жуазпячыл интеллигенциянын мада- ний-агартуу уюмдары. Дыйкандар реформасынан (1861) кийин пайда болгон. 19-к-дын 60—90-жылдарында Киев, Харьков, Полтава ж. б. ш-лар-да иштеген. Украин элинин социалдык ж-а улуттук эзүүгө каршы күрөшүп либералдык-бурж. мүнөздөгү маданий иштер м-н алмаштырууга аракеттенген. Көрүнүктүү ипгмерле-ри В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов ж. б. болгон. Падыша өкмөтү Г-га 1876-ж. тыюу салган. 20-к-дын башында громадачылардын айрымдары украиналык бурж.-улутчул партияларга кошулуп, Совет бийлигине каршы күрөшкөн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *